امار بازدید سایت


امروز77
دیروز104
هفته77
ماه3013
کل421868

 

مديريت امور دانشجويي دانشگاه صنعتي اصفهان به منظوراستفاده از خوابگاه وتغذيه در راستاي سياست گذاري و اتخاذ تمهيدات لازم درجهت تأمين نيازهاي رفاهي دانشجويان حدود و مقررات و ضوابط مصوب صندوق رفاه ونظارت وارزيابي امور مربوطه ، فعاليت خودرا شروع وتا كنون توسعه داده است. واحدهاي تابعه اين مديريت عبارتند از:

1)اداره رفاه

2)اداره امور خوابگاهها

3) اداره تغذيه