امار بازدید سایت


امروز34
دیروز216
هفته250
ماه771
کل496350

 

مديريت امور دانشجويي دانشگاه صنعتي اصفهان به منظوراستفاده از خوابگاه وتغذيه در راستاي سياست گذاري و اتخاذ تمهيدات لازم درجهت تأمين نيازهاي رفاهي دانشجويان حدود و مقررات و ضوابط مصوب صندوق رفاه ونظارت وارزيابي امور مربوطه ، فعاليت خودرا شروع وتا كنون توسعه داده است. واحدهاي تابعه اين مديريت عبارتند از:

1)اداره رفاه

2)اداره امور خوابگاهها

3) اداره تغذيه

 =======♠♠♠ اطلاعيه هاي  مهم حوزه امور دانشجويي ♠♠ =======

 

اطلاعيه شماره 1-  قابل توجه دانشجويان پذیرفته شده در سال تحصيلی 94-93