معرفي مديركل امور دانشجويي

معرفي مديركل امور دانشجويي

نام و نام خانوادگی : پیمان صاحب سرا

تحصیلات : دکتری - فیزیک ماده چگال نظری

شروع دوره تصدی: ۱۳۹۶

...............................................................................................................

 

معرفی مدیران کل سابق

 

نام و نام خانوادگی  :  اسماعيل لندي

 

تحصیلات  :  كارشناسي ارشد-كشاورزي

 

شروع دوره‌ي تصدي  : ۱۳۹۲

 

 

تحت نظارت وف ایرانی