پورتال دانشجویی صندوق رفاه

پورتال دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان افتتاح شد.

 

به اطلاع مي رساند دانشجوياني كه از تسهيلات رفاهي آن صندوق استفاده مي نمايند مي توانند با مراجعه به اين پورتال به آدرس http://bp.swf.ir ويا IP  ، http://81.‎91.‎152.‎234  علاوه بر مشاهده مشخصات فردي و اطلاعات بدهي هاي تحصيلي ، اقساط وامهاي خود را پس از فارغ التحصيلي بصورت الكترونيكي پرداخت نمايند.

نام كاربري و كلمه عبور، شماره ملي فرد مي باشد.

نكته : فرمت نام كاربري و كلمه عبور همراه با –است.

 مثال : ۱-۱۱۱۱۱۱-۱۱۱

پس از ورود به سامانه تغيير كلمه عبور جهت استفاده از سايت الزامي است.

نکته مهم   : پیش ثبت نام بیمه تکمیل درمان برای دانشجویان عزیز در این پرتال امکان پذیر است.

تحت نظارت وف بومی